Wyjątkowy program nauczania

PRZEDSZKOLE MAGIA

1.Nowa jakość edukacji.

2.Wysoki poziom edukacji przedszkolnej.

3.Traktowanie Dzieci z godnością i szacunkiem.

4.Rozwój inteligencji emocjonalnej.

5.Dostosowanie działań do indywidualnych możliwości i potrzeb Dziecka.

6.Współpraca z Rodzicami, wsparcie w działaniach wychowawczych.

7.Kształtowanie kompetencji kluczowych u Dzieci.

 

Pedagogika Marii Montessori.

Naszym głównym celem jest rozwijanie samodzielności Dzieci.  Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. Uczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, dzięki temu ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno-Językowe MAGIA

Warszawa Ursynów Kabaty
ul. Rybałtów 14, Warszawa
tel. kom.: 509 099 872, 509 099 871
tel.: +22 648 86 88
e-mail: info@magiaprzedszkole.edu.pl
facebook
facebook