Wyjątkowy program nauczania

PRZEDSZKOLE MAGIA LIDEREM EDUKACJI W POLSCE

Cele programowe:

  1. Gwarancja osiągnięcia podstawy programowej, rozszerzonej o rozwijanie umiejętności i diagnozowanie indywidualnych uzdolnień.
  2. Przygotowanie Dzieci do nauki czytania i pisania.
  3. Ukształtowanie orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych.
  4. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie mowy.
  5. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości na problemy, motywacji.
  6. Tworzenie przyjaznego klimatu: szanujemy potrzeby, uczymy przez RADOŚĆ, dajemy możliwość swobodnej zabawy, jako naturalnej aktywności Dziecka.
  7. Rozwijanie w duchu AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. Sport i sztuki walki oparte są  na solidnych zasadach, jako narzędzie do wzmacniania charakteru.

 

Elementy Pedagogika Rudolfa Steinera

Nauka w naturalnym cyklu dobowym Dziecka. Strefa wyobraźni u Dzieci najbardziej pobudzona jest rano, dlatego wtedy odbywają się zajęcia wymagające twórczego myślenia i rozumowania. Zgodnie z koncepcją, duży nacisk kładziemy na artystyczny rozwój Dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia z eurytmii.

Łączy ona aktywność fizyczną Dzieci z artyzmem ruchowym. Inspirowana jest specjalnym rodzajem gimnastyki, która wspierana jest odpowiednią muzyką.

Pedagogika Marii Montessori

Naszym głównym celem jest rozwijanie samodzielności Dzieci.  Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. Uczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, dzięki temu ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Pedagogika oparta o podglądy Kena Robinsona

Kształtujemy u Dzieci postawy zaangażowania i wrażliwości na problemy społeczne. Kładziemy nacisk na rozwój kreatywności. Jest to dla nas integralna część uczuć i sposób myślenia. W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z kreatywnego myślenia w oparciu o program „Porządek i przygoda. Lekcje twórczości” Krzysztof J. Szmidt, wspierane zeszytem ćwiczeń dla Dzieci: „Twórcze bazgroły. Przygody Grażki Ważki” autorstwa Doroty Dziedziewicz, Aleksandry Gajda, Edyty Karwowska.

Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno-Językowe MAGIA

Warszawa Ursynów Kabaty
ul. Rybałtów 14, Warszawa
tel. kom.: 509 099 872, 509 099 871
tel.: +22 648 86 88
e-mail: info@magiaprzedszkole.edu.pl
facebook
facebook