ADAPTACJA.

Dzieci zapisane do naszego Przedszkola, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w tygodniowej, nieodpłatnej  adaptacji przedszkolnej.

Zajęcia odbywają się w czasie ostatniego tygodnia w sierpniu w godzinach 10:00-12:00.

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują jeden tydzień regularnych spotkań. W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej edukacji przedszkolnej:

  1. Powitanie.
  2. Zabawy w kole.
  3. Zajęcia plastyczne, ruchowe i  językowe.
  4. Posiłek.
  5. Zabawy w ogrodzie.
  6. Pożegnanie.

W pierwszych dniach rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W  kolejnych  zachęcamy rodziców, aby wyłączali się z aktywnej zabawy,  na rzecz obserwowania swojej Pociechy.

Koszty zajęć w ramach dni adaptacyjnych wliczone są w opłatę wpisową.

Adaptacja do przedszkola dla dzieci trwa cały rok w miarę wolnych miejsc

w grupach.

Galeria
Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno-Językowe MAGIA

Warszawa Ursynów Kabaty
ul. Rybałtów 14, Warszawa
tel. kom.: 509 099 872, 509 099 871
tel.: +22 648 86 88
e-mail: info@magiaprzedszkole.edu.pl
facebook
facebook